Перейти до вмісту

23.01.2013

Урок геометрії у 10 класі з використанням комп’ютерної підтримки.

Параллелепипе
П
о
д
і
л
и
т
и
с
я

Тема:  Розв’язування задач з теми «Паралельність прямих і площин у просторі»  з використанням  комп’ютерної  підтримки.

Мета:
 Навчальна:  Відпрацювання  навичок застосування  знань теоретичного матеріалу з теми  «Паралельність прямих і площин у просторі»  та вміння застосовувати вивчене в знайомих і  змінених, нових ситуаціях, вміння  опрацьовувати графічну інформацію на прикладі практичного завдання та  застосовувати знання  теорем і наслідків з них під час розв’язування задач на доведення та побудову перерізів многогранників.

Розвиваюча:  формувати абстрактне мислення та просторові уявлення, розвивати творчі здібності.

Виховна:  Виховувати комп’ютерну грамотність, акуратність до виконання малюнків.

Урок розвитку знань, умінь, навичок.

Обладнання:  Комп’ютерний  клас, програмне забезпечення  : OS Windows (XP, Vista, 7),   пакет  Microsoft Word, программа створення комп’ютерних тестів

Роздатковий матеріал:  картки  для  роботи по варіантах.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Перевірка  присутності.  Ознайомлення  учнів з темою, метою та ходом роботи (тема та навчальна мета з’являються на екрані )

2. Актуалізація  опорних знань учнів з теми «Паралельність прямих і площин у просторі»

Учням пропонується відповісти на вісім тестових запитань для перевірки знань  теоретичного матеріалу та з метою повторення основних понять та теорем  з теми. На моніторі комп’ютера висвічуються запитання і запропоновані  варіанти відповідей.  Всі вірні та помилкові відповіді фіксує комп’ютер. По закінченні роботи учні отримують оцінки.

Зміст тестів:

1.  Взаємне розташування  прямих на площині:

а) перетинаються, мимобіжні

б) мимобіжні, паралельні

в) перетинаються, не перетинаються

г) перетинаються , паралельні

 

2. Одну і тільки одну пряму можна провести через:

а) будь які дві точки площини

б) будь які три точки площини

в) будь яку точку площини

г) будь яку вершину кута

 

3. Площину, до того ж єдину, можна провести

а) через  будь-які три точки

б) через будь-які чотири точки

в) через будь-які три точки на прямій

г) через три точки,що не лежать на одній прямій

 

4. Якщо дві площини мають спільну точку, то :

а) вони дотикаються одна до одної

б) вони співпадають

в) вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку

г) вони мають кілька спільних прямих, що проходять через цю точку

 

5. Якщо пряма паралельна площині, то:

а) вона не перетинає жодної прямої в площині

б) паралельна будь-якій прямій в площині

в) паралельна деяким  прямим в площині

г) лежить в площині

 

6. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то

а) вона паралельна другій прямій

б) вона співпадає з другою прямою

в) вона перетинає другу пряму

 

7. Якщо деяка пряма паралельна одній з двох паралельних площин, то:

а) вона перетинає другу площину

б) вона паралельна другій площині

в) вона лежить в другій площині

 

8. Якщо дві прямі, що перетинаються в одній площині, відповідно паралельні двом прямим іншої площини,  то ці площини

а) перетинаються

б) паралельні

в) співпадають

3.  Розв’язання задач

(всі умови задач та малюнки з’являються на екрані монітора )

Робота на 2 варіанти. Клас працює парами. Після розв’язання  – захист задачі кожного варіанту ( усна відповідь двох учнів)

1 варіант 

Доведіть, що протилежні грані паралелепіпеда паралельні

 

 

 

 

 

2  варіант 

Доведіть, що якщо одна з двох паралельних площин перетинає дану пряму, то і друга площина перетинає цю пряму

Перевірка знань з вивченої теми.  З’являється  малюнок на екрані монітора. Відповіді учні даються усно.

 куб За допомогою малюнка відповісти на питання.Дано: куб ABDCA1B1C1D11) Чи перетинає пряма A1B1 пряму AD; площину ВС1D?2) Де знаходиться точка перетину прямої A1K  з площиною ABC?3) Чи перетинаються площини AD1C і A1BC1; A1KC1 I A1D1C1.

4.  Перевірка базових знань учнями основ роботи з простішим графічним редактором Paint та основних понять комп’ютерної графіки

Учням пропонується пройти тест на комп’ютері, створений за допомогою програми для розробки комп’ютерних тестів

Зміст тестів:

1)      Графічні системи відносяться до

а)      системного програмного забезпечення

б)     приладного програмного забезпечення загального призначення

в)      прикладного програмного забезпечення спеціального призначення

 

2)      Графічні файли мають розширення:

а)     txt, doc, rtf

б)     png, bmp, jpg

в)     pdf, djvu, xps

 

3)      Графічний редактор Paint – це

а)      художня графіка

б)     інженерна графіка

в)      ділова графіка

г)       система обробки фотографічних зображень

 

4)      Зображення складається з пікселів у

а)      растровій графіці

б)     векторній графіці

 

5)      Колір формується з

а)      білого,  червоного, чорного

б)     червоного, синього, чорного

в)      червоного, зеленого, синього

г)       зеленого, синього, білого

 

6)      Координати курсору миші виводяться у

а)      рядку заголовку

б)     рядку стану

в)      панелі інструментів

г)       панелі кольорів

 

7)      Графічний редактор Paint  ввідноситься  до

а)      службових програм

б)     стандартних програм

в)      пакету  Microsoft Office

 

8)      Графічні редактори призначені для

а)      побудови графіків

б)     створення креслень

в)      створення та редагування малюнків

г)       побудови діаграм

 

9)       Відмінити попередню дію можна командою

а)      “Ctrl +A”

б)     “Shift +Ins”

в)      “Ctrl +Z”

г)       натиснувши клавішу  Caps Lock.

Після закінчення тесту учням  на екрані відображається результат . Учням пропонується виконати роботу над помилками.

 

5. Самостійна робота учнів за варіантами

Кожній парі учнів пропонується задача з  геометрії, для розв’язання якої необхідно побудувати малюнок, користуючись графічним редактором Paint.

(Малюнок многогранника з’являється на екрані монітора разом з умовою задачі ). Учень будує переріз многогранника площиною, використовуючи інструменти у заданому редакторі.

 

I варіант

На ребрах АА1 і СС1 паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1  дано точки K і P, такі що AK = KA1, CP:PC1 = 1:2. Побудуйте  переріз паралелепіпеда площиною D1KP.

Параллелепипед

II варіант

Точка Х ділить ребро АВ куба АВСDA1B1C1D1 у відношенні 2:3 = AX:XB. Побудуйте переріз куба площиною, яка паралельна площині  AA1C1 і  проходить через точку X.

куб

 

IІI варіант

Побудуйте переріз куба АВСDA1B1C1D1 площинами, які проходять через вершини A, D1, C та A1,B,C1.  Доведіть, що перерізи паралельні.

Куб

6.  Домашнє завдання (з’являється на екрані монітору )

1.  АВСDA1B1C1D1 – прямокутний паралелепіпед, AB = CD = a, K – середина ребра   A1B1 і ?KAC = ?.

Побудуйте переріз паралелепіпеда площиною, яка проходить через точки A1C1K і знайдіть його площу. Обчисліть,якщо  а = 13дм,  ? = 75?.

2.  Записати алгоритм виконання малюнка з самостійної роботи.

 

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Рейтинг: 4.3 (оцінок: 15)
Урок геометрії у 10 класі з використанням комп’ютерної підтримки., 4.3 out of 5 based on 15 ratings
0saves
Якщо вам сподобалася та публікація, будь ласка залиште коментар . Підпишіться на RSS feed щоб щоб читати нові публікації в своєму feed reader

Поділіться своїми думками, залишити коментар.

(Обов'язково)
(Обов'язково)

Примітка: HTML не допускається. Вашу адресу електронної пошти ніколи не буде опубліковано.

Підписатися на коментарі

(обов'язково)