Перейти до вмісту

24.11.2013

Залучення школярів до науково-дослідницької роботи (Доповідь).

науково-дослідницька діяльність
П
о
д
і
л
и
т
и
с
я

Одне з найактуальніших завдань сучасної школи – пошук актуальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра, як життєвої й соціально-компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Вчитель має орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій з допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння з математики, а й розвивалися такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання.
Отже, потрібно формувати не лише вузько навчальні, а й широкі пізнавальні мотиви; учень повинен перейти від цікавості до зацікавленості.
З впевненістю можна визначити високу ефективність застосування дослідницьких прийомів і методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів до пізнавання та творчої діяльності, для формування в них відповідних знань, умінь, навичок і дослідницької позиції в сприйнятті, осмислення світу.
Особливістю навчально –дослідницької діяльності учня є суб’єктивні відкриття ним нових знань на основі індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних ним знань і вмінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямовано на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості.
Дослідницька практика школярів повинна  розширювати зміст їхньої освіти й удосконалювати підготовку до майбутньої діяльності. Дитина повинна розвиватись і навчатись кожної миті. Необхідно щоб безпосередньо у співпраці з учителями, батьками, іншими дітьми відбувалась різноманітна пізнавально-дослідницька діяльність  . Як тільки зникає зацікавленість, натхнення, подив, відразу починають панувати лінощі та примус.

науково-дослідницька діяльність

Науково-дослідницька діяльність школярів

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учнів. Формування науково-дослідницьких вмінь – процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі; треба поступово і методично формувати дослідницькі навички,  здійснюючи постійний контроль, аналізувати та виправляти помилки, визначати найкращі шляхи виконання роботи, розділити її на певні складові, навчити учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою.
Одним із перших кроків керівника з наукової роботи  є вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на  вибір теми дослідження, так і на хід роботи над нею. Пріоритетним та визначальним фактором у виборі теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести щось нове у її розкриття.

Але треба пам’ятати, що:
Наукове дослідженнябезперервний процес, його неможна виконати за декілька днів;

Науково-дослідницька діяльність – обов’язково керований процес.
Треба розрізняти три головні напрями наукової діяльності:

  1. розвиток наукового мислення школяра, що досягається низкою спеціальних заходів і методів безпосередньо в навчальному процесі: відповідні завдання, нестандартні уроки та ін. Такою діяльністю повинні бути охоплені практично всі учні.
  2. позакласна діяльність, коли учні беруть участь у роботі наукових гуртків, у колективних дослідженнях, а також у різних олімпіадах, змаганнях, конкурсах, семінарах тощо. Це подальший розвиток колективного наукового мислення, який значною мірою здійснюється у школі.
  3. участь школярів у роботі МАН. Це вже індивідуальна наукова діяльність, яку треба вважати найвищою для школярів.

Види і форми науково-дослідницької роботи:

  1.   Учбова науково-дослідницька  робота: це науково-дослідницькі проекти  та реферати з добре висвітленими практичними частинами ( робота з науковою літературою, набування навичок критичного відбору і аналізу необхідної інформації). Робота над науково-дослідницькими проектами має на своїй меті подальший розвиток пізнавальної і творчої активності учня,  направлена на закріплення і розширення теоретичних знань. (Не всі реферати можна назвати науковою роботою).
  2.  Заняття науково-дослідницькою роботою дає важливу самоосвітню компетенцію, яка виховує внутрішню дисципліну, відсутність страху перед аудиторією, вміння самоорганізуватися, планувати свою діяльність, обирати власні способи вирішення проблеми і давати об’єктивну оцінку своїм здобуткам.
  3. Для того, щоб учень виявив бажання працювати над науковим дослідженням, треба у нього сформувати дослідницьку мотивацію. Тому для таких учнів треба проводити індивідуальні заняття, спрямовані на розвиток інтелектуальних вмінь. Перед майбутніми дослідниками треба ставити такі завдання, які б допомогли їм по новому поглянути на власну ерудицію. Крім того індивідуальні заняття повинні продовжувати діалог між вчителем та учнем.
  4. Сучасне суспільство потребує від шкільної освіти методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативного викладання на розвиток особистості учнів, формування життєвих компетентностей, впровадження інноваційних процесів у викладання навчальних дисциплін у школі.

Чеберніна Г.М.

VN:F [1.9.13_1145]
Рейтинг: 4.6 (оцінок: 8)
Залучення школярів до науково-дослідницької роботи (Доповідь)., 4.6 out of 5 based on 8 ratings
0saves
Якщо вам сподобалася та публікація, будь ласка залиште коментар . Підпишіться на RSS feed щоб щоб читати нові публікації в своєму feed reader

Поділіться своїми думками, залишити коментар.

(Обов'язково)
(Обов'язково)

Примітка: HTML не допускається. Вашу адресу електронної пошти ніколи не буде опубліковано.

Підписатися на коментарі

(обов'язково)